ชื่อเรื่อง ร่วมด้วยช่วยกันดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ชื่อเรื่อง ร่วมด้วยช่วยกันดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

          “ความดันลุงเทียน 200/80 อีกแล้ว มาทุกรอบทำไมเป็นอย่างนี้คะ” ฉันในฐานะเภสัชกรประจำคลินิกความดันโลหิตสูงเห็นแล้วเศร้าใจ “หนูทำงานที่คลินิกนี่กว่า 3 เดือนแล้ว ความดันลุงไม่เคยต่ำกว่านี้เลย”

และแล้วคำตอบก็ปรากฏ “เมื่อก่อนลุงกินยาลดความดันเริ่มกินใหม่ ๆ กินแล้ววิงเวียนศีรษะมากกว่าเดิม เลยกินบ้างไม่กินบ้าง” เมื่อดูยาโรคประจำของลุงเทียนพบว่า ยาความดันของลุงทั้งหมดมีอยู่ 11 อย่าง แล้วอันไหนจะทำให้ลุงเวียนศีรษะ ฉันไม่รู้จริง ๆ ว่า ยาตัวไหน

ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ลุงเทียนมาโรงพยาบาลทุกครั้ง ความดันแรกรับไม่เคยต่ากว่า 200/80 มิลลิเมตรปรอท แพทย์ก็เพิ่มยาลดความดันให้ทุกครั้ง จาก 1 อย่างเพิ่มเรื่อย ๆ จนถึง 5 อย่าง ลุงเทียนก็กินพร้อมกันตามหมอบอกหมด ปรากฏว่า ยิ่งเวียนศีรษะ มือเท้าไม่มีแรง หน้ามือตาลายเป็นลม เลยกินเฉพาะตอนปวดหัวมาก ๆ พอแล้ว มาโรงพยาบาลทีไรความดันก็สูง หมอก็เพิ่มยาให้อีกเรื่อย ๆ สุดท้ายยาความดันของลุงทั้งหมดมีอยู่ 11 อย่าง เมื่อเจอเภสัชกรที่คลินิกลุงเทียนแจ้งว่ายิ่งกินยิ่งเวียน วิธีกินก็หลากหลาย จายาก ลุงเลยกินบ้างไม่กินบ้าง บางอันเป็นยาอมใต้ลิ้น อมเวลาเจ็บหน้าอก ลุงก็เอาไปอมเวลาแก้คันคอแทน

ทางคลินิกความดันโลหิตสูงจึงมีโครงการทา self care ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ โดยเสริมพลังให้ผู้ป่วยและครอบครัวร่วมกันในการดูแล

 

ภายหลังมีอาการเจ็บหน้าอกข้างซ้ายร้าวมาแขนซ้าย มีอาการขณะออกแรงทางานนานประมาณ 30 นาที หมอแนะนาให้ไปเดินสายพานที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ลุงเทียนไม่ไปเพราะไม่มีเงิน จะบอกหมอว่าไม่กินยาก็กลัวโดนดุ เลยต้องโกหกไปทุกครั้งว่ากินยา ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ลุงเทียนมาโรงพยาบาลทุกครั้ง ความดันแรกรับไม่เคยต่ากว่า 200/80 มิลลิเมตรปรอท แพทย์ก็เพิ่มยาลดความดันให้ทุกครั้ง จาก 1 อย่างเพิ่มเรื่อย ๆ จนถึง 5 อย่าง ลุงเทียนก็กินพร้อมกันตามหมอบอกหมด ปรากฏว่า ยิ่งเวียนศีรษะ มือเท้าไม่มีแรง หน้ามือตาลายเป็นลม เลยกินเฉพาะตอนปวดหัวมาก ๆ พอแล้ว มาโรงพยาบาลทีไรความดันก็สูง หมอก็เพิ่มยาให้อีกเรื่อย ๆ สุดท้ายยาความดันของลุงทั้งหมดมีอยู่ 11 อย่าง เมื่อเจอเภสัชกรที่คลินิกลุงเทียนแจ้งว่ายิ่งกินยิ่งเวียน วิธีกินก็หลากหลาย จายาก ลุงเลยกินบ้างไม่กินบ้าง บางอันเป็นยาอมใต้ลิ้น อมเวลาเจ็บหน้าอก ลุงก็เอาไปอมเวลาแก้คันคอแทน เภสัชกรจึงปรึกษาแพทย์ให้ปรับยาลดความดันให้ ซึ่งอาการเวียนศีรษะของลุงสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเกิดจากอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรือเกิดจากไม่ร่วมมือในการใช้ยา ปรับกันไปประมาณเกือบ 10 ครั้ง ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเวียนศีรษะของลุงได้ แพทย์ให้ลุงเทียนนอนโรงพยาบาลเพื่อปรับยา ลุงเทียนไม่เอาห่วงบ้าง ไม่กินยาไม่เห็นเป็นอะไรเลย ต่อให้ความดันสูง (200/100 มิลลิเมตรปรอท) ลุงก็อยู่ได้

พยาบาลประจาคลินิก เภสัชกร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตาบล จึงออกเยี่ยมบ้าน พบลุงเทียน ภรรยา และลูกชาย เมื่อวัดความดันโลหิตพบว่าความดัน 200/100 มิลลิเมตรปรอท มียาโรคประจาตัวลุงเทียนเหลือ ไม่ได้กินเลยสภาพยังเหมือนที่ออกจากโรงพยาบาล จะแก้ปัญหาอย่างไรให้ลุงเทียน ทางทีมจึงปรับยาลดความดันให้ โดยให้ยาน้อยที่สุดเท่าที่จาเป็นเริ่มจาก 1 ตัว และให้ลุงชายลุงเทียนวัดความดันโลหิตเช้าและเย็นทุกวัน ดูแลการรับประทานยาของผู้ป่วยให้สม่าเสมอ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม และออกกาลังกายเบา ๆ ที่บ้าน หากพบว่าความดันโลหิตสูงกว่า 160/90 มิลลิเมตรปรอท ให้มาโรงพยาบาล ภายหลังลุงเทียนทาตามที่แนะนาเริ่มจากกินยาลดความดันเพียง 1 อย่าง กินอย่างสม่าเสมอ ไม่มีเวียนศีรษะอีก ภายหลังมาโรงพยาบาลแพทย์ปรับยาลดความดัน โดยใช้ยาน้อยที่สุดและมีวิธีรับประทานที่ไม่ยุ่งยาก พบว่าความดันของลุงเทียนสามารถคุมได้เพียงกินยาลดความดันเพียง 3 ชนิด

 

ชื่อผู้นำเสนอผลงาน ภญ.พนารัตน์ บูรณะชนอาภา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก

ข้อความนี้ถูกเขียนใน คลังเรื่องเล่า คั่นหน้า ลิงก์ถาวร