เรื่องเล่าประทับใจเกี่ยวกับการทำงาน

เรื่องเล่าประทับใจเกี่ยวกับการทำงาน

                เมื่อกล่าวถึงความประทับใจนั่น ดิฉันเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นใดแล้วล้วนมีความประทับใจ ในเรื่องราวที่ประสบพบเจอกันทุกคน  ดิฉันเป็นบุคคลหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้ามาสู่วิชาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากสังคมเป็นอย่างมาก เป็นงานบริการซึ่งมีหน้าที่ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความเจ็บป่วยไม่สบายทางด้านร่างกาย (ผู้ป่วย) เพื่อให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขกับครอบครัวและสังคมที่เขาจากมา

ดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  เป็นพยาบาลจบใหม่ ที่เพิ่งพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษามาเป็นเวลา 8 เดือน  ไร้ซึ่งประสบการณ์จากการทำงาน  ตำแหน่งในการทำงานคือ ลูกจ้างนักเรียนทุนของโรงพยาบาลชาติตระการ  ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ ณ หอผู้ป่วยใน ต้องพบปะกับผู้คนหลายประเภททั้งญาติและผู้ป่วย  การทำงานในช่วงเดือนแรกรู้สึกว่าตัวเองเครียดมาก รู้สึกกลัวและวิตกกังวลไปทุกสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น อาการเหล่านี้อาจเป็นเพราะว่าตัวเองต้องปรับตัวให้เขากับระบบของงาน  รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย  และการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน  ในบางครั้งรู้สึกเหนื่อยล้ามากจากการทำงาน แต่ในทางกลับกันก็รู้สึกสุขใจจากการที่เราให้การดูแลผู้ป่วยแล้วเขาหายจากภาวะเจ็บป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข  จากการที่ได้ปฏิบัติหัตถการต่างๆผลตอบกลับมาจากที่ได้ทำกับผู้ป่วยเป็นไปในแนวทางที่ดี  ยกตัวอย่างเช่น  มีผู้ป่วยรายหนึ่งเป็นผู้ป่วยหญิง  อายุประมาณ60ปี เป็นCase Lung Abscess   รับRefer กลับจากรพศ. เพื่อมารับยา ATB ต่อที่โรงพยาบาลชาติตระการ  ช่วงเวลานั้นดิฉันขึ้นเวรติดต่อกันตั้งแต่ผู้ป่วยรับใหม่เข้ามา จึงมีโอกาสดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด  ทั้งการซักประวัติ  การฉีดยา เจาะเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาลในกระแสเลือด   วันหนึ่งผู้ป่วยบอกดิฉันว่า “ ตั้งแต่ฉีดยามาและเวลาแทงเข็มเอาไว้ฉีดยานะ  หนูมือเบามากเลยนะ ยายไม่รู้สึกเจ็บเลย หมอคนอื่นทำยายเจ็บมาก ”  ดิฉันยิ้มตอบรับคำพูดของผู้ป่วยคนนั้น  แต่ภายในจิตใจรู้สึกอิ่มเอมมากค่ะ   แต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือการทำงานที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดี  คอยสอนงานต่างๆ เมื่อมีข้อผิดพลาดพี่ๆทุกคนจะคอยบอก แนะนำเพื่อที่จะมาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด  พี่ๆเพื่อนร่วมงานทุกคนยินดีที่จะสอนงานใหม่ๆให้ดิฉันเสมอ  เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่  เพราะจากภูมิหลังเดิมของดิฉันเป็นเด็กหลังห้องที่เรียนไม่เก่ง  เรียนจบมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่ไม่สวยหรู  แต่พี่ๆเพื่อนร่วมงานมีน้ำใจและช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยไม่บ่นหรือว่ากล่าวอะไรเลย

ดิฉันเชื่อว่าการทำงานไม่ว่าภาระงานจะหนักหนาแค่ไหน จะลำบากเพียงใด  แต่ถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่ดีถือว่า มันคือสิ่งที่ประเสริฐมาก

 

(อุ๊ IPD)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน คลังเรื่องเล่า คั่นหน้า ลิงก์ถาวร