ระบบรายงาน ความเสี่ยง โรงพยาบาลชาติตระการ

สถิติการรายงานความเสี่ยงปี พ.ศ.  2562

R!sk Management

ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบโปรด Login

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ระบบรายงานความเสี่ยง โรงพยาบาลชาติตระการ..
ออกแบบและพัฒนาระบบ: งานคอมพิวเตอร์