เบอร์โทรศัพท์ในเวลาราชการโรงพยาบาลชาติตระการ
เบอร์ โซนบริการ เบอร์ โซนบริการ เบอร์ โซนบริการ เบอร์ โซนบริการ เบอร์ โซนบริการ
100 ประชาสัมพันธ์ 111 ห้องฉุกเฉิน 231 ห้องผ่าตัด 301 WORD 401 ป้อมยาม
101 ห้องบัตร 161 ห้องฉุกเฉิน 232 ห้องทันตกรรม 302 WORD 411 ยานพาหนะ
102 ห้องตรวจ 2 112 ห้องงานประกัน 233 ห้องพักทันตกรรม 303 STUDYROOM 2 412 ห้องประชุมร่มฉัตร
103 ห้องตรวจ 3 113 งานสิ่งแวดล้อม 234 - 311 ห้องพิเศษ 1 421 ศูนย์ซ่อมบำรุง
104 ห้องตรวจ 4 162 ห้องคอมพิวเตอร์ 235 ห้อง ANC 312 ห้องพิเศษ 2 422 CONFERENCE
105 ห้องตรวจ 114 ห้องพักแพทย์ 236 ห้อง X-RAY 313 ห้องพิเศษ 3 งานสุขศึกษา
106 จุดซักประวัติ 237 ห้องเวชปฏิบัติ 314 ห้องพิเศษ 4 431 ร้านอาหาร
107 ห้อง LAB 116 งานธุระการ 238 ห้องประชุมร่มเกล้า 315 ห้องพิเศษ 5 441 จ่ายกลาง
108 ห้องเก็บเงิน 117 งานพัสดุ 241 งานเอดส์ / ยาเสพติด 461 โรงครัว
109 ห้องจ่ายยา 118 งานการเงิน 242 ห้องหัวหน้าฝ่ายการ 471 ศูนย์เด็ก
159 ห้องจ่ายยา 119 พ่อบ้าน 243 ห้องให้คำปรึกษา
110 ห้องแพทย์แผนไทย 244 ห้องอัลตร้าซาวด์
245 ห้องหลังคลอด
246 ห้องคลอด
251 ห้องพิเศษคลอด 1
252 คลินิกปอดสะอาด

Copyright © 2012-2015 Ch@ttRakarn Hospit@L., Thailand.
โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก , เลขที่ 112 หมู่ 5 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170.
โทร 0-5538-1020 แฟกซ์. 0-5538-1021