ประวัติโรงพยาบาลชาติตระการ


        ประมาณปี 2526 อำเภอชาติตระการ เป็นอำเภอเล็กๆ ที่มีสถานีอนามัยเพียงแห่งเดียว คือ สถานีอามัยป่าแดง ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของสำนักงานสาธารณสุข อำเภอชาติตระการ ด้วยเหตุที่มีผู้รับบริการมากขึ้น แต่ด้วยอาคารสถานีอนามัยคับแคบ ประกอบประชาชนอำเภอชาติตระการสมัยนั้น มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคที่ดิน เพื่อสร้าง โรงพยาบาล สถานีอนามัยป่าแดง จึงถูกพิจารณายกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2526 โดยก่อสร้างที่ หมู่ 5 ตำบลป่าแดง ถนนนครไทย-บ้านแพะ ซึ่งในสมัยนั้นมีอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่เพียง 10 คน

ภาพบริเวณพื้นที่เกิดข้อพิพาทพรมแดนเนิน 1428 บ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

        ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เป็นเหตุการที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวอำเภอชาติตระการตลอดมา นั้นคือการเกิดกรณีพิพาทพรมแดน ระหว่างไทย กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้น บริเวณเนิน 1428 บ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค การสู้รบในครั้งนั้นทำให้มีทหารและชาวบ้าน ได้รับบาดเจ็บล้มตาย โรงพยาบาลชาติตระการ จึงต้องรับภาระให้การดูแลรักษาทหาร และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ จนกระทั้งปี พ.ศ.2531 เหตุการณ์จึงคลี่คลายลง

        เมื่อเหตุการณ์กรณีพิพาทได้สงบลง ประชาชนก็เริ่มตั้งถิ่นฐานอำเภอชาติตระการมากขึ้น ทำให้โรงพยาบาลชาติตระการต้องรับภาระมากยิ่งขึ้น โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง จึงไม่เพียงพอที่จะให้บริการต่อผู้ป่วยได้ ในปี พ.ศ.2537 จึงมีการพิจารณายกระดับโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาล โดยก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในเดือน พฤจิกายน 2539Copyright © 2012-2015 Ch@ttRakarn Hospit@L., Thailand.
โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก , เลขที่ 112 หมู่ 5 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170.
โทร 0-5538-1020 แฟกซ์. 0-5538-1021