หมวดหมู่ :      
  โรงพยาบาลชาติตระการ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ฯลฯ
  ขนาดไฟล์ 557.64 KB, Upload วันที่ 04 เมษายน 2561  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 5 รายการ งบค่าเสื่ีอมฯ 61 (10%)
  ขนาดไฟล์ 4.96 MB, Upload วันที่ 21 มิถุนายน 2561  
ITA คปสอ.ชาติตระการ(3)
  ขนาดไฟล์ 2.13 MB, Upload วันที่ 28 มิถุนายน 2561  
บทวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560,2561(ไตรมาส3)
  ขนาดไฟล์ 3.69 MB, Upload วันที่ 25 กรกฏาคม 2561  
คำสั่งจัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน
  ขนาดไฟล์ 2.86 MB, Upload วันที่ 10 สิงหาคม 2561  
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ชาติตระการ
  ขนาดไฟล์ 3.20 MB, Upload วันที่ 06 ธันวาคม 2561  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ชาติตระการ
  ขนาดไฟล์ 3.93 MB, Upload วันที่ 06 ธันวาคม 2561  
ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างระบบบำบัด
  ขนาดไฟล์ 201.60 KB, Upload วันที่ 20 ธันวาคม 2561  
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
  ขนาดไฟล์ 1.32 MB, Upload วันที่ 30 มกราคม 2562  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ ครั้งที่ 2
  ขนาดไฟล์ 163.13 KB, Upload วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  
ประกาศแผนคอมพิวเตอร์ 2562
  ขนาดไฟล์ 269.18 KB, Upload วันที่ 13 มีนาคม 2562  
ประกาศแผนจัดซื้อเตียงผู้ป่วย
  ขนาดไฟล์ 268.20 KB, Upload วันที่ 13 มีนาคม 2562  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยูนิตทำฟัน 2562
  ขนาดไฟล์ 149.30 KB, Upload วันที่ 26 มีนาคม 2562  
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ  
ITA คปสอ.ชาติตระการ
  ขนาดไฟล์ 5.33 MB, Upload วันที่ 28 มิถุนายน 2561  
ITA คปสอ.ชาติตระการ(2)
  ขนาดไฟล์ 1.32 MB, Upload วันที่ 28 มิถุนายน 2561  
ประกาศแผนยูนิตทันตกรรม
  ขนาดไฟล์ 269.15 KB, Upload วันที่ 13 มีนาคม 2562  
  โรงพยาบาลชาติตระการ (ม.ค.61)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พ.ย. 60 - ม.ค. 61
  ขนาดไฟล์ 13.38 MB, Upload วันที่ 22 มิถุนายน 2561  

Copyright © 2012-2015 Ch@ttRakarn Hospit@L., Thailand.
โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก , เลขที่ 112 หมู่ 5 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170.
โทร 0-5538-1020 แฟกซ์. 0-5538-1021