หมวดหมู่ :      
  Unit Profile หน่วยงานต่าง ๆ ปี 2558  
01-Service profileการเงิน(58)
  ขนาดไฟล์ 148.00 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
02-Service profile เภสัช(58)
  ขนาดไฟล์ 114.00 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
03-Service profile IT(58)
  ขนาดไฟล์ 158.50 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
11-Service profile งานซักฟอก(57)
  ขนาดไฟล์ 126.50 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
12-Service profile จ่ายกลาง(57)
  ขนาดไฟล์ 146.50 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
18-Service profile TB(57)
  ขนาดไฟล์ 127.94 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
18-Service Profile ยาเสพติด (58)
  ขนาดไฟล์ 171.50 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
19-Service Profile งานควบคุมโรค(57)
  ขนาดไฟล์ 34.28 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
Profile งานการเจ้าหน้าที่ แก้ไข 20 มี.ค. 58
  ขนาดไฟล์ 141.50 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
Service Profile _ ทันตกรรม 58
  ขนาดไฟล์ 97.00 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
Service Profile ER(58)ok
  ขนาดไฟล์ 144.16 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
service profile LAB ctk 2558
  ขนาดไฟล์ 419.00 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
Service Profile NCD Clinic แก้ไข31มีค.HA 58
  ขนาดไฟล์ 139.50 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
Service Profile OPD58
  ขนาดไฟล์ 460.00 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
Service Profile update LR 58
  ขนาดไฟล์ 56.04 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
Service Profile x-ray58
  ขนาดไฟล์ 94.50 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
Service Profile แผนไทย 2558
  ขนาดไฟล์ 55.01 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
Service Profile เวชระเบียน 58
  ขนาดไฟล์ 174.50 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
Service Profile สุขภาพจิต 58)
  ขนาดไฟล์ 190.50 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
service งานบำบัด
  ขนาดไฟล์ 89.00 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
service งานประปา
  ขนาดไฟล์ 88.50 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
service งานสวนโรงพยาบาลชาติตระการ
  ขนาดไฟล์ 96.50 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
service ซ่อมบำรุงโรงพยาบาล ปี57
  ขนาดไฟล์ 160.50 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
service รปภ รพ.ชาติตระการ.
  ขนาดไฟล์ 123.50 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
Service_Profile กายภาพ 13 มี.ค 58
  ขนาดไฟล์ 245.00 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
Service_Profile ประกัน58ctk
  ขนาดไฟล์ 147.00 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
Unit Profile งานเวชปี58
  ขนาดไฟล์ 243.50 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  
Unit Profile เวช
  ขนาดไฟล์ 247.00 KB, Upload วันที่ 29 ตุลาคม 2558  

Copyright © 2012-2015 Ch@ttRakarn Hospit@L., Thailand.
โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก , เลขที่ 112 หมู่ 5 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170.
โทร 0-5538-1020 แฟกซ์. 0-5538-1021