• ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  •  
    
   นายแพทย์เชิดศักดิ์ ศิริวัฒน์
   นายแพทย์ชำนาญการ
ระบบงานโรงพยาบาล
 

เอกสาร ITA โรงพยาบาล
แนะนำเจ้าหน้าที่
 
 bullet ประกาศ แบบประเมินตนเอง SAR 2018
       Download ...
 bullet ประกาศ ขึ้นประกาศงบค่าเสื่อมฯ 62
       รายละเอียดเอกสาร ..
 bullet ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวจากงานเภสัชกรรม เรื่อง "ยาลอซาทาน" ฯลฯ
       รายละเอียดเอกสาร ...
  

ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารวิชาการ คู่มือ แบบฟอร์ม ดูทั้งหมด
    รายงานสรุปผลการจัดซื้ือจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 (แบบ สขร.1)   
    กระบวนการจัดทำเวชระเบียนผู้ป่วยนอก   
    1.3 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม   
    1.4 วัตถุประสงค์การรวมกลุ่ม 
    1.2 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน 
  

ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
เอกสารการประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมา คปสอ.ชาติตระการ ดูทั้งหมด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยูนิตทำฟัน 2562   
    ประกาศแผนจัดซื้อเตียงผู้ป่วย   
    ประกาศแผนยูนิตทันตกรรม   
    ประกาศแผนคอมพิวเตอร์ 2562 
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ ครั้งที่ 2 
  

 เรื่องเล่าล่าสุด
 เรื่องร้ายกลายเป็นดี  อิ่มใจ ได้บุญ
 ?พิการหรือไม่พิการอยู่ที่ใคร? เพราะ......รัก
 ชื่อเรื่อง ร่วมด้วยช่วยกันดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เรื่องเล่าประทับใจเกี่ยวกับการทำงาน
 
 
 
 
 

Copyright © 2012-2015 Ch@ttRakarn Hospit@L., Thailand.
โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก , เลขที่ 112 หมู่ 5 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170.
โทร 0-5538-1020 แฟกซ์. 0-5538-1021