• ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  •  
    
   นายแพทย์เชิดศักดิ์ ศิริวัฒน์
   นายแพทย์ชำนาญการ
ระบบงานโรงพยาบาล
 

เอกสาร ITA โรงพยาบาล
แนะนำเจ้าหน้าที่
 
 bullet ประกาศ แบบประเมินตนเอง SAR 2018
       Download ...
 bullet ประกาศ ขึ้นประกาศงบค่าเสื่อมฯ 62
       รายละเอียดเอกสาร ..
 bullet ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวจากงานเภสัชกรรม เรื่อง "ยาลอซาทาน" ฯลฯ
       รายละเอียดเอกสาร ...
 bullet ประกาศ นโยบายความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ของโรงพยาบาลชาติตระการ
       รายละเอียดเอกสาร ...
  

ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารวิชาการ คู่มือ แบบฟอร์ม ดูทั้งหมด
    แนวทางปฏิบัติการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ   
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รพ.ชาติตระการ ปี 2562   
    ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562    
    บันทึกข้อความขอความเห็นชอบและลงนามเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ 
    1.6 คำสั่ง 
  

ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
เอกสารการประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมา คปสอ.ชาติตระการ ดูทั้งหมด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ   
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 4 รายการ   
    ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ งบลงทุน 2562   
    คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบค่าเสื่อมฯ 2562 
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยูนิตทำฟัน 2562 
  

 เรื่องเล่าล่าสุด
 เรื่องร้ายกลายเป็นดี  อิ่มใจ ได้บุญ
 ?พิการหรือไม่พิการอยู่ที่ใคร? เพราะ......รัก
 ชื่อเรื่อง ร่วมด้วยช่วยกันดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เรื่องเล่าประทับใจเกี่ยวกับการทำงาน
 
 
 
 
 

Copyright © 2012-2015 Ch@ttRakarn Hospit@L., Thailand.
โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก , เลขที่ 112 หมู่ 5 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170.
โทร 0-5538-1020 แฟกซ์. 0-5538-1021